Các hình thức trả lương cho người lao động

0
19

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay – Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp phải trả cho người cần lao để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu.


Doanh nghiệp có quyền tuyển lựa hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua account cá nhân chủ nghĩa của người lao động được mở tại nhà băng sao cho hiệp với tính chất công việc của doanh nghiệp mình.


http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2018/06/H%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-tr%E1%BA%A3-l%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%A1c-c%C3%A1ch-t%C3%ADnh-l%C6%B0%C6%A1ng-trong-doanh-nghi%E1%BB%87p.png


Các hình thức trả lương cho người lao động
cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP các Hình thức trả lương được hướng dẫn cụ thể như sau:
Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm


Lương Khoán:


Là hình thức trả lương khi người cần lao hoàn tất một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.


Lương = Mức lương khoán x tỉ lệ % hoàn thành công việc


Lương/ Thưởng theo doanh thu:


Là hình thức trả lương/ thưởng mà thu nhập người cần lao phụ thuộc vào doanh số đạt được theo đích doanh số và chính sách lương/ thưởng doanh số của công ty.


Thường áp dụng cho viên chức kinh dinh, nhân viên bán hàng… hưởng lương theo doanh thu


lương lậu theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ):
+ lương lậu tháng là khoản lương được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở giao kèo lao động;


+ lương bổng tuần là khoản tiền được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở Tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;


+ Tiền lương ngày: được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở lương tháng chia cho số ngày làm việc thường nhật trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và đảm bảo cho người cần lao được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp tuyển lựa;


+ lương lậu giờ là số lương hướng, tiền công được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở lương lậu ngày chia cho số giờ làm việc thường nhật trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động.


Có 2 hình thức mà doanh nghiệp vẫn thường áp dụng:
Hình thức 1:


Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) / ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tế
Hình thức 2:


Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) /26 x ngày công thực tế làm việc
 Hình thức trả lương theo sản phẩm
Lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao cần lao, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm


  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.