Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

0
17

Quy trình kiểm kê tài sản nhất định trong doanh nghiệp


1. Các bước trong quy trình kiểm kê tài sản khăng khăng:


Bước 1: Lãnh đạo (Giám đốc) DN ban bố quyết định kiểm kê TSCĐ.


Bước 2: Tổ chức thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ tại DN, một hội đồng kiểm kê TSCĐ thông thường bao gồm những cá nhân chủ nghĩa sau:
– Giám đốc (hoặc thủ trưởng đơn vị) làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê.
– Cán bộ quản lý các phòng ban đơn vị trực tiếp sử dụng TSCĐ.
– Cán bộ quản lý phòng quản lý tài sản của DN.
– Kế toán trưởng; kế toán TSCĐ.
– Các thành viên khác tham dự kiểm kê.

Bước 3: Cuối năm tài chính hoặc khi có nhu cầu, hội đồng kiểm kê TSCĐ thực hành kiểm kê TSCĐ.


Bước 4: tập kết số liệu, xử lý số liệu và lập biên bản kiểm kê
Căn cứ vào số liệu kiểm kê TSCĐ thực tế có tại DN, Hội đồng kiểm kê TSCĐ tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu TSCĐ đã kiểm kê, sau đó đối chiếu với số liệu ở bộ phân quản lý TSCĐ, bộ phận sử dụng tài sản và kế toán rồi lập biên bản kiểm kê TSCĐ ăn nhập, nhưng bảo đảm trình bày đầy đủ các nội dung cốt yếu sau:
+ phản ảnh số chênh lệch về số lượng, giá trị TSCĐ giữa sổ sách với thực tại

Bạn đang xem: Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

+ Tổng hợp các TSCĐ cần được tôn tạo, bảo dưỡng hoặc điều chuyển nội bộ…
+ Tổng hợp các TSCĐ cần thanh lý: do hư hỏng,do phí tổn tu chỉnh lớn, tốn nhiều nhiên liệu, năng lượng, hoạt động kém hiệu quả hoặc không dùng đến nữa….


Bước 5: Hội đồng kiểm kê TSCĐ đưa ra các nhận xét, đánh giá
– Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ tại DN
– Với những TSCĐ có nảy sinh chênh lệch giữa kiểm kê thực tế với sổ sách: cần tìm hiểu nguyên do và đưa ra giải pháp khắc phục,
– lập mưu hoạch sửa sang, bảo dưỡng, nâng cấp, điều chuyển TSCĐ… những TSCĐ cần tu sửa tùy thuộc vào căn do cụ thể do các phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ thưa.
– Thống kê, phân loại TSCĐ để đề nghị thanh lý dựa vào nguyên cớ cụ thể do phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản ít.

Bước 6: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị:
– tư vấn về chế độ quản lý TSCĐ nội bộ
– Kiến nghị chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ về tài sản giữa các bộ phận
– Đưa ra chế độ bảo trì, bảo hành, tu chỉnh tài sản
– thực hành kiến nghị của biên bản kiểm kê ở kỳ trước
– Đưa ra biện pháp xử lý chênh lệch số liệu
– Giao nghĩa vụ thực hành, khắc phục
– Các kiến nghị khác theo yêu cầu quản lý của DN.

Bước 7: mỏng kết quả
– ít với chủ sở hữu TSCĐ về kết qủa kiểm kê
– Gửi báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của chủ sở hữu TSCĐ cho các bộ phận liên quan.

2. Cách xử lý chênh lệch (nếu có) giữa sổ sách và thực tiễn
Nếu khi chấm dứt quá trình kiểm kê TSCĐ phát hiện có chênh lệch giữa thực tế và sổ sách thì tiến hành xử lý số liệu chênh lệch giống như xử lý hàng tồn kho thiếu, thừa.

Bài viết: Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.